Visioner for Aalborg Kommune

Som borgmester i Aalborg er mine kernesager mange og mine politiske interesser altomfavnende. Først og fremmest elsker jeg Aalborg og vil det allerbedste for vores kommune. Jeg er stolt af, at leve et sted, som gennem stærkt fællesskab og mod alle odds, har skabt vækst og fremgang.

I min hverdag på borgmesterkontoret har jeg fingrene i stort set alle politiske områder. Alting er selvfølgelig vigtigt, men det følgende ser jeg som mine væsentligste visioner:


Jobvækst

Gennem de seneste år er der skabt masser af nye jobs i Aalborg Kommune. Faktisk oplever vi lige nu den højeste beskæftigelse nogensinde og vores jobvækst er større end både København, Aarhus og Odense. Det skal vi være stolte over, men det kan blive endnu bedre. Vores kommune oplever stor befolkningstilvækst med masser af tilflyttere – derfor skal vi også skabe endnu flere jobs. Jeg har en ambition om, at der skal skabes 5.000 flere jobs inden for de næste 4 år.

Kernesag: 5.000 nye jobs inden 2021.

Mindre ledighed

Ledigheden i vores kommune er stadig for høj. Aalborg er en meget stærk uddannelsesby der tiltrækker rigtigt mange unge mennesker. Det er rigtigt positivt, men det har også den konsekvens at det kan være svært at få alle de unge i beskæftigelse, og derfor er ledigheden i Aalborg højere end i de øvrige kommuner i regionen. Det skal vi have lavet om på, og derfor vil socialdemokratiet arbejds for at ledigheden skal ned på regionsgennemsnittet.

Kernesag: Ledigheden ned på regionsgennemsnittet.

Flere boliger

Mange mennsker har fået øjnene op for Aalborgs vækst og positive udvikling. Det betyder, at der flytter godt 2000 flere mennesker til Aalborg Kommune hvert eneste år. For at skaffe plads til de mange ekstra borgere, bliver vi derfor nødt til at bygge rigtigt mange boliger.

Kernesag: 5.000 nye boliger inden 2021.

Danmarks bedste iværksætterkommune

Nyopstartede iværksættervirksomheder skaber masser af jobs. Nye jobs er en god forretning for kommunen og er med til at drive den vækst, som vi oplever. Derfor arbejder vi konstant hårdt på at skabe det helt rigtige miljø for iværksættervirksomheder. Vi skal fortsætte det gode arbejde og blive Danmarks bedste på dette område – Aalborg skal simpelhen være det bedste sted at starte ny virksomhed.

Kernesag: Aalborg skal være Danmarks bedste iværksætterkommune.

Danmarks bedste uddannelsesby

Aalborg er en levende og dynamisk by med masser af vækst – det kan vi i høj grad takke vores store og velfungerende uddannelsesinstitutioner for. Masser af unge kommer hvert år hertil og udvikler et nært tilknytningsforhold til byen. Vi skal konstant udvikle byen og gøre den mere interessant, så vi også fremover kan tiltrække de unge studerende. Vi skal satse markant på ungdomsmiljøer inden for kultur og idræt og videreudvikle spændende trends som fx gadesport og streetart. Desuden skal vi sikre boliger og studiejobs til de unge der vælger Aalborg til som deres uddannelsesby.

Kernesag: Danmarks bedste uddannelsesby.

Flere unge på erhvervsuddannelser

Andelen af unge der vælger en erhvervsuddannelse, har desværre være markant faldende i de senere år. Det skal vi gøre noget ved. Både fordi der er mange unge, der kunne have stor gavn af en erhvervsuddannelse, og fordi arbejdsmarkedet har rigtigt meget brug for unges med håndsværksmæssige kompetencer. Fx er industrien i klar vækst og kalder på unge med erhvervsuddannelse.

Kernesag: Flere unge på erhvervsuddannelser.

Sundhed og motion for alle

I Aalborg skal det være nemt og tilgængeligt for alle at dyrke motion og være fysisk aktiv. Børn og unge skal vokse op med et naturligt forhold til sundhed og motion både i institutioner, skoler og i fritiden. Og så skal vi have særligt fokus på at tilbyde fysiske aktiviteter for de ældre og borgere med kroniske lidelser. Det betyder både, at vi skal styrke vores generelle profil på sundheds- og idrætsområdet – men også skabe større synlighed med mere fysisk aktivitet i gadebilledet.

Kernesag: Stærkere profil på sundhed og motion.

Sociale klausuler

Vi skal stille større krav til de virksomheder, som arbejder for Aalborg Kommune. Med store investeringer i udvikling af Aalborg følger et stort ansvar. Vi skal sikre at danske overenskomster og arbejdsvilkår overholdes og vise det gode eksempel.

Kernesag: Fortsat fokus på sociale klausuler.

Ældre med værdighed

Vores ældre er vores ophav og grundlaget for vores succes. Det er dem vi står på skuldrene af. Derfor skal de behandles med værdighed i Aalborg Kommune. Vi skal bl.a. sikre, at alle ældre har mulighed for at leve et aktivt liv, deltage i spændende aktiviteter, være frivillige og opleve kommunens mange kultur- og fritidstilbud. Omvendt skal kommunen også stå klar med nærværende pleje og omsorg for de, som er syge eller ikke kan klare sig selv.

Kernesag: Værdighed skal være centralt i arbejdet med ældre.

Konstant forbedring af vores skoler

Vores folkeskoler er nogle at kommunens vigtigste institutioner. Vi skal sikre at alle elever i folkeskolen udvikler sig, tilegner sig ny viden og får de kompentencer der skal til for, at de kan få en ungdomsuddannelse. Vi skal ikke nøjes eller stille os tilfredse – vi skal derfor hele tiden have fokus på at forbedre kvaliteten af vores skoler.

Kernesag: Vi skal hele tiden have fokus på kvaliteten af vores folkeskoler.

God start for kommunens børn

Vi skal at vores børn får en god og aktiv start i kommunens mange børnehaver, vuggestuer og andre dagtilbud. Læring, sundhed, sociale kompetencer og trivsel er centrale fokusområder for børnene, når de er i dagtilbud. Vi skal have ambitioner på vegne af børnene mens de små, og sikre at de både udvikler sig socialt og bliver klar til skolen inden de forlader dagtilbudene.

Kernesag: Stort fokus på kvaliteten af kommunens dagtilbud.

Udvikling af landdistrikterne

Aalborg Kommune har mange lækre oplandsbyer og landsbyer med store vækst og udviklingspotentialer. Dem skal vi understøtte og udvikle, så det er godt at bo i Aalborg kommunes landdistrikter, og ethvert potentiale udløses. Hvis jeg igen bliver borgmester vil jeg fortsætte mit nære samarbejde med borgerne i landdistrikterne – deriblandt også fortsætte mine “flytninger af borgmesterkontoret”.

Kernesag: Udvikling af landdistrikter gennem nært samarbejde med borgerne.

Bæredygtig kommune

Det er vigtigt at Aalborg satser på at være en stærk bæredygtig kommune. Vi har et stort ansvar for at sikre, et bedre klima og et bedre miljø. Derfor skal vi satse på bæredygtighed og omstille vores energisektor til at være mere grøn. Der skal investeres meget, men heldigvis sikrer den grønne omstilling også rigtigt mange arbejdspladser, som skaber indtægter til kommunen.

Kernesag: Fortsatte investeringer i grøn omstilling.