Så er det en aftale…

Kim Tanker fra Thomas

Det er ikke så nemt at få ørenlyd i medierne i disse dage, men samfundet drives jo videre, selvom pressen primært står foran gruppeværelser på Christiansborg.

For lidt siden har vi indgået aftale mellem KL og regeringen om næste års økonomi. Det er ikke en aftale, der åbner mulighed for kommunal jobfest i 2015 – men en aftale, som sikrer en stabil økonomi med stram styring.

En meget realistisk aftale på et tidspunkt, hvor vi stadig slikker sår ovenpå en krise, der kun er begyndt at slippe.

Der er bedring på vej. Det kræver blot nogle år med mådehold, samt en seriøs og troværdig tilgang til udfordringerne. Og en sådan fornuft ligger indbygget i aftalen.

Der er bestemt en række positive indslag i aftalen. F.eks.

350 mio til et løft af det nære sundhedsvæsen, så vi kan hjælpe mennesker med kroniske lidelser og ældre medicinske patienter bedre.
17,5 mia. til anlæg, så vi kan renovere skoler og bygge veje m.v.
3,5 mia. til at styrke likviditeten hos de kommuner, der er meget økonomisk pressede.

Hvad betyder aftalen så helt konkret for Aalborg Kommune. Det skal vi til at regne på nu, men der er mange elementer i aftalen, der er til fordel for kommunerne generelt – og dermed også for Aalborg Kommune. Det er klart, at der også er mange lokale forhold, som har stor betydning for, hvordan vores økonomi ser ud næste år – og netop derfor, skal der regnes på en sådan aftale, før vi har et konkret troværdigt svar.

Jeg synes helt overordnet, at der er lavet en fair aftale som vi i kommunerne godt kan være tilfredse med. Nu glæder jeg mig blot til arbejdet med at lave Aalborg Kommunes budget for 2015. Et arbejde vi starter på straks efter sommerferien 😉