Nyt uddannelsesløft skal bidrage til færre rekrutteringsudfordringer

Jonas Boyer Tanker fra Thomas

Jeg har i dag modtaget nogle helt friske tal, som viser, at ledigheden er kraftigt nedadgående i Aalborg Kommune. Lige nu er der 600 færre ledige i indeværende uge set i forhold til samme kalenderuge i 2019 (første sammenlignelige uge før COVID-19).

Det er virkelig godt gået, og noget der er værd at bygge videre på. Selvom det hele ser godt ud på papiret, har vi dog en række begyndende udfordringer i beskæftigelsessektoren.

Virksomheder inden for håndværk, industri og en række andre områder har udfordringer med at rekruttere nok arbejdskraft, og det ser kun ud til at blive værre. Det har vi diskuteret indgående i formandskabet for Aalborg Erhvervsråd. 

For mig er det helt afgørende, at vi får løst virksomhedernes rekrutteringsudfordringer, så de igen kan vokse og vækste, og skabe de arbejdspladser kommunen har brug for. Det er nødvendigt for at holde ledigheden nede både på kort og lang sigt. Vi vil derfor sætte en koordineret indsats i gang, der skal give en lang række ledige i kommunen et uddannelsesløft. Det skal opkvalificere dem til at varetage de jobs, der i stigende grad ikke bliver besat. Den konkrete indsats går ud på, at de virksomheder der mangler arbejdskraft skal samarbejde med jobcentret, A-kasserne og uddannelsesinstitutionerne, for at skabe den arbejdskraft de har brug for. 

Uddannelsesløft er noget, vi har stor erfaring med, og på landsplan er vores kommune den, der har leveret flest over det seneste år. I perioden har vi stået for 10 % af samtlige uddannelsesløft i hele Danmark, og det skal vi fortsætte med. Det gavner både virksomhederne og de ledige. 

Jeg håber, at indsatsen bliver en stor succes, for vi har virkelig brug for resultaterne.