Nu skal der ske noget!

Thomas Kastrup-Larsen Tanker fra Thomas

Folkemødet på Bornholm bød på mange, men især,  to meget spændende debatter.
Mental sundhed er et emne, der ligger mig meget på sinde – og i Aalborg Kommunes nye sundhedspolitik kommer der faktisk et selvstændigt afsnit, der giver mulighed for flere og væsentlige indsatser på området. Fredag eftermiddag på Bornholm deltog jeg i en særdeles spændende og oplysende debat om emnet. Her blev der blandt andet fremlagt resultater fra en ny rapport, der dokumenterer at forekomsten af selvoplevet stress blandt de 16 – 24-årige kvinder, er  fordoblet indenfor de sidste 20 år – og at forekomsten af søvnproblemer er steget voldsomt hos de 10 – 24-årige børn og unge. Det er væsentlig – og forpligtende – viden! Det er ingen tvivl om,  at der er meget store udfordringer omkring børn og unges mentale sundhed, og det skal vi forholde os aktiv til. Det kræver virkelig, at vi handler på det!

Desuden deltog jeg i en debat med Sundhedsminister Nick Hækkerup, der handlede om, hvordan vi bedst forebygger ulighed indenfor sundhedsområdet. Her mente ministeren, at det var vigtigt, at man fokuserede på sundhedsindsatser på arbejdspladserne. Det er jeg enig med ministeren i, men jeg mener ikke, at en indsats på arbejdspladserne kan stå alene, af den simple grund, at mange af dem der lider under uligheden, står uden for arbejdsmarkedet – og dem må vi ikke glemme.

For mig er det her mere end ord. Det ligger mig oprigtigt på sinde, at vi skal handle på det.
Jeg tænker ofte på, at det her, er hele grunden til mit politiske virke: at man faktisk har mulighed for, aktivt, engageret, indædt – når det kræves, at gå hjem til skrivebordet og iværksætte initiativer, der gør en forskel.

Det bruger jeg dagen på!