Trygge boligkvarterer i hele kommunen

Aalborg Kommune skal sikre, at der er TRYGGE BOLIGKVARTERER i hele kommunen.

Derfor skal vi bygge på de ressourcer, der er i de enkelte boligkvarterer fremfor at udskamme dem. Den bedste måde at gøre det på, er ved at blande boligformerne, så alle typer af mennesker bor i de samme bydele.
Vi skal mødes og lære hinanden at kende på sportspladsen og i det lokale supermarked.

Det skaber den ideelle sociale balance, og er med til at skabe tryghed. Derfor er boligerne ved havnen også et mix af forskellige prisklasser. Det tiltrækker både dem med store fuldtids lønninger, men studerende har også råd til at slå sig ned centralt i Aalborg.

Derudover er det er vigtigt, at vi fornyer de bydele, som trænger til en kærlig hånd. Derfor har vi afsat mange penge til at give bydelen, Aalborg Øst, et helt nyt udtryk. Det har vi gjort, for at gøre bydelen attraktiv for nye tilflyttere, og for at forhindre at vi får et boligområde på ghettolisten igen.

Lige nu er Aalborg den eneste storby i Danmark, som ikke har et boligområde på listen.
Det er vi stolte af, og derfor skal vi fremadrettet arbejde for at opretholde momentum - bl.a. gennem byfornyelser og gennem vores gode samarbejde med boligorganisationerne i Aalborg Kommune. Men det er ikke kun boligformerne, der skal bidrage til trygheden.

Vi skal også investere i oplandet, så de små byer rundt omkring ikke bliver kategoriseret som sovebyer.

Der skal arrangeres aktiviteter, og flere erhvervsvirksomheder skal have hovedsæde uden for Aalborgs bygrænser. Det skaber værdi.
Både for Aalborg Kommune som helhed, men også for alle oplandsbyerne, som får mere sjæl og liv, når flere mennesker har sin daglige gang i de mindre byer.

Vi gør altså allerede mange ting for at bibeholde de trygge boligkvarterer, men det er kun, hvis vi arbejder sammen, at det kan lykkes på sigt.