Fællesskabet tilbage

Aalborg Kommune skal få alle borgere i kommunen til at føle sig som en del af FÆLLESSKABET igen.

Corona-nedlukningerne, corona-skærmen og corona-afstanden har revet vores fællesskab op med roden, og derfor skal vi sammen få det til at gro. Livet får nemlig kun værdi gennem relationer til andre mennesker, og vi kan ikke gøre meget alene.

Den faldende livskvalitet blandt mange mennesker, viser sig ved at mange børn stadig mistrives, og mange mennesker har udviklet mentale problemer. Det var et problem allerede før corona ramte, men det blev kraftigt forværret som følge af corona-isolationen, hvor især den ældre generation stod for skud.

Aalborg Kommune skal derfor arrangere en masse events til gavn for alle borgere i kommunen. Unge som gamle skal mødes og danne nye relationer på tværs. Men de relationer som har været gemt væk i en lang periode, skal også genopbygges, og de nære relationer skal opprioriteres.
Vi skal have fællesskabsfølelsen tilbage, for livet leves bedst i selskab med andre, og det er, når vi er fælles, at vi skaber de bedste minder.

Derfor skal vi se sportspladser, haller, danselokaler og mange andre idrætsfaciliteter fyldt med grin og glade dage. Og vi skal se et pulserende byliv, hvor butikker, cafeer, restauranter og diskoteker er fyldte med en summen af mennesker.
Men det er vigtigt at alle bidrager til at styrke fællesskabet.

Det er nemlig sammen, vi får fællesskabet tilbage.