Europæiske mestre i grøn udvikling

Klima og grøn udvikling er en brændende platform i relation til den globale opvarmning.
Derfor skal Aalborg Kommune være EUROPÆISKE MESTRE på området.

Det er vigtigt, at vores kommune er en foregangskommune, der tager initiativer og er innovative, når det gælder grøn udvikling. Vi er allerede godt med, idet vores landsdel er hele Danmarks testplatform for vedvarende energi.
Vi har bl.a. en kæmpe virksomhedsklynge, der arbejder med vedvarende energi, og samtidig forsøger Green Hub Denmark at skabe den bedste basis for grøn vækst i verdensklasse her i Nordjylland.

Desuden har vi Danmarks største industrielle symbiose, hvor én virksomheds affaldsprodukt bliver en ressource for den næste.
Genbrug er fremtidstænkning, og vi skal derfor implementere denne cyklus, hvor det er muligt.

Nordjyllandsværket har vi også store planer for. Det skal omstilles til vedvarende energi, og i 2030 skal det producere fossilfri fjernvarme, der bygger på vedvarende energikilder.

Vi har altså store fremtidsplaner, og på kortere sigt ser det også godt ud for den grønne udvikling. I 2022 kommer Aalborg på danmarkskortet som den hidtil største by i Danmark, der laver en total omstilling til elbusser i den kollektive trafik.
Kollektiv trafik er den mest bæredygtige transportform, og derfor er det oplagt, at den bliver endnu mere bæredygtig.

Vi er altså allerede godt på vej, men vi skal fortsætte med at se ideer og muligheder og købe endnu mere grønt ind. Nytænkning er kernen. Men det kan ikke lade sig gøre alene.
Det er kun, hvis vi sparer med hinanden, lytter til hinanden, og generelt bruger hinanden, at de store ideer kan udtænkes.

Det er nemlig sammen, vi bliver europæiske mestre i grøn udvikling.