Endnu flere i job

I Aalborg Kommune skal der skabes endnu FLERE JOBS, så ledigheden kommer længere ned. Derfor skal vi gøre kommunen attraktiv for nye virksomheder.

Initiativet, Invest in Aalborg, arbejder allerede for at tiltrække nye virksomheder, og fik i foråret 2021 en massiv økonomisk indsprøjtning. Og Aalborg Alliancen er en vigtig drivkraft, der sikrer det optimale samarbejde mellem virksomheder og kommune.
Men det er vigtigt, at vi bliver ved med at nytænke. Vi skal prioritere jobs til nyudlærte, og at vi skal aktivt gøre brug af den gode arbejdskraft, der allerede er tilgængelig i Aalborg Kommune.

Der sidder en stor håndfuld mennesker på jobcentret, som ønsker et job, men som ikke har kompetencerne til at søge de udbudte stillinger. Derfor skal vi opkvalificere dem gennem uddannelsesløft.
Det vil både gavne velfærdssektoren og det private erhvervsliv, og er derfor en vigtig dagsorden, vi skal gå målrettet efter. Men der er også erhverv, hvor der er stor mangel på arbejdskraft. Det gælder fx inden for håndværk.

Derfor er det et stort problem, at der ikke er lærepladser nok til alle, og mange af de spirende håndværkere ender i skolepraktik. Det er absurd, når der er så stor efterspørgsel på dem i erhvervslivet. Vi skal derfor sætte skarpt ind på at få oprettet nok lærepladser i samarbejde med virksomhederne.

Et andet område Aalborg Kommune skal satse stort på, når det gælder arbejdspladser, er vedvarende energi. Vi har allerede en stærk position på området, og grøn teknologi er én af vores styrkepositioner.
Derfor er det oplagt, at vi fortsætter det gode arbejde og dygtiggør os endnu mere på den front.

Der er altså mange ting, vi skal forbedre eller dygtiggøre os endnu mere til, men det er kun hvis kommune, virksomheder og private arbejder sammen, at vi kan få flere i job.