Alle børn skal have det godt

Aalborg Kommune skal arbejde målrettet for, at ALLE BØRN har det godt.

Ingen børn fortjener en dårlig barndom, og det er kommunens pligt i samarbejde med familierne og forældrene at skabe de bedste betingelser for, at det kan opnås. Allerede når børn fødes, er det vigtigt, at der er optimale vilkår.
Og så skal vi arbejde målrettet frem mod at indfri minimumsnormeringerne for 2025.
Vi er allerede godt på vej, og størstedelen af pædagogerne i både vuggestuer og børnehaver er uddannede.

Derudover er det særligt vigtigt, at vi gør alt i vores magt, for at alle børn har gode faglige og sociale kompetencer, når de dimitterer fra folkeskolen.
Dårlige kompetencer trækker lange tråde ind i voksenlivet giver store problemer.
Derfor skal vi støtte de børn, som kæmper med det faglige og sociale i skolen.
Det skal bl.a. ske gennem co-teaching i 1. - 3. klassetrin, så to lærere fremover skal arbejde sammen om at sikre trivslen blandt eleverne.

En velfungerende hverdag i skolen er nemlig altoverskyggende vigtig, når det gælder om at udvikle sig og skabe gode relationer. Effekten af en ikke-velfungerende hverdag, kan man blandt andet se efter corona nedlukningerne, hvor halvdelen af alle unge mistrives.
Derfor skal vi nu arrangere en masse aktiviteter for børn, så de kommer ud og møder nye mennesker og danner nye relationer. Og det vil samtidig styrke de relationer, de allerede har.

En anden måde vi kan sætte fokus på relationerne, er gennem et stærkt idræts- og foreningsliv.
For mange børn er idrætten et pusterum i hverdagen, og derfor er det vigtigt, at forældre støtter op om barnets hold. Men det skal de ikke gøre alene.
Vi som kommune skal også bidrage med forskellige initiativer, og sige tak for den indsats mange voksne yder i forbindelse med idræts- og foreningslivet.

Det er nemlig sammen, vi sikrer, at alle vores børn har det godt.