Giver I kaffe?

Thomas Kastrup-Larsen Tanker fra Thomas

Aalborg er en kommune i hastig udvikling… Et samfund, hvor mennesker mødes over hækken og i foreningslivet. Det er urban fremdrift – caféliv, kultur, studier og oplevelser. Det er hårdt arbejde, og nogen skal tidligt op. Det er innovative virksomheder og medarbejdere, der er sat i verden for at tænke store tanker. Det er mænd og kvinder, der dyrker jorden, og det er børn, der vokser i og af det samfund, de er en del af. Det er diversitet – og det er mennesker, der lever livet.

Det er hverken heldigt eller tilfældigt

Aalborg Kommune er på mange måder midt i den fremtid, vi drømte om. Meget blev, som vi havde håbet på. Befolkningstilvæksten er støt stigende, vi har tiltrukket investeringer i boliger og erhvervsliv, Aalborg er lykkedes som uddannelses- og iværksætter-by, antallet af arbejdspladser stiger – og vi er blandt Europas lykkeligste indbyggere. Hvorfor? Det er ikke store statslige investeringer, der har sat gang i den udvikling, vi nu oplever – og det er heller ikke tilfældigt held eller noget, der kom af sig selv.

Det er jer. Det er os. Det er kommunens indbyggere, der ved flid og sammenhold har skabt en forandring. Kommunen, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og indbyggerne har investeret i vores landsdel. Frivillige organisationer og borgere i flæng gør en stor og uselvisk indsats, for at styrke byen og kommunen.

 

Det er umuligt ikke at blive inspireret

Jeg synes, det er afsindigt godt og bemærkelsesværdigt, at der er så mange mennesker, virksomheder og foreninger, der giver så meget af sig selv, for at få byen til at vokse, bevare den væsentlige sociale balance og sikre, at byen og kommunen fastholder innovationskraften.

Jeg har mødt mange af dem. Og jeg har lyst til at møde endnu flere! Jeg har lyst til at høre mere om jeres arbejde, jeres idéer og visioner. Jeg vil gerne lære af jeres syn på byen og kommunen, tale med jer om det, der driver jer og forstå de udfordringer, der måske ses i fremtiden. På den måde får jeg inspiration med tilbage til borgmesterkontoret, hvor vi så skal omsætte den viden til rentabel og meningsfuld politik.

Sæt kaffen over

Jeg har besøgt mange spændende virksomheder, foreninger og mennesker de sidste år – og det er en erklæret ambition at besøge endnu flere den kommende tid. Jeg vil ud og mærke kulturen, høre historier fra levede liv og drikke en kop kaffe med dem, der har været her længst tid. Jeg vil opleve iværksætterånden i arbejde og give et skulderklap til dem, der har arbejdet hårdt for sagen.

Jeg vil meget, meget gerne honorere indsatsen. Og jeg vil glæde mig til at møde nogle af de mennesker, der gør en forskel for vores kommune. I er mange – og jeg håber, vi ses.