Folkeskolen binder os sammen

Thomas Kastrup-Larsen Visioner

Kan du huske din første skoledag? Spidsede blyanter i penalhuset, ny skoletaske, spænding og nervøsitet. Så stod man dér og skævede til alle de fremmede børn, som snart skulle blive kammerater. Alle i samme båd, sammen om at lære livet. På tværs af klasseskel og ophav.

Foran lå årevis med skolen som hverdagens centrum. Her lærte man om de mange måder livet kan leves, om tolerance og fællesskab. Det samme oplever vi som forældre, når vi følger vores børns skolegang tæt.

Folkeskolen er vel nok den samfundsinstitution, der binder os mest sammen på tværs af generationer og sociale baggrunde. Derfor er det så vigtigt, at vi hele tiden gør det bedste for folkeskolen. Den skal styrkes i kampen mod de mange private betalingstilbud. Det har vi i Aalborg bl.a. gjort ved at tilføre 6 mio. kr. til den fagdelte undervisning i det nye budget for næste år. Vi gør noget, men vi skal gøre mere!

Et løft der kan mærkes

Jeg mener, at den almene folkeskole trænger til et løft, der kan mærkes. Selvfølgelig for at styrke fagligheden og ruste børnene til udfordringerne efter skoletiden. Men også for at styrke den enkelte elevs dannelse og trivsel. Så skolen ikke kun lærer for livet, men også om livet.

Måske er tiden kommet til at gøre op med tankegangen om, at alt i skolen skal måles og vejes i nationale tests. Selvfølgelig skal indholdet og resultatet af undervisningen vurderes, men vi må ikke glemme, at skolen også – og ikke mindst – handler om at skabe hele mennesker, som kan indgå i fællesskaber, i samfundslivet.

Lad os stole på fagligheden

Som far til tre skolesøgende børn ved jeg noget om alle de informationer, der dagligt flyder mellem skole og forældre. Det kan være svært at følge med i det hele og bevare overblikket. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der må gå tid fra skolens kerneopgave, når informationsbehovet skal mættes. Måske skulle vi sætte lærerne mere fri, stole på deres faglighed – og være mere konstruktive medspillere som forældre.

Jo, folkeskolen er en vigtig fællesnævner. Vi politikere har et ansvar for at løfte den. Gøre den endnu bedre. Som en kvittering for det fremragende arbejde, der dagligt udføres i skolerne. Og som vi har grund til at sige en stor tak for.