Fjernvarmens Oscar går til Aalborg Kommune

Thomas Kastrup-Larsen Tanker fra Thomas

I denne uge skete der to ting. Den ene ting gjorde mig rigtig trist og ærgerlig, men den anden ting gjorde mig rigtig glad. Lad mig begynde med den triste ting: Torsdag aften kunne DR Nyhederne fortælle, at de to kommunalt ejede kraft-varmeværker, Nordjyllandsværket og Fynsværket fyrer med kul fra omstridte miner i Colombia, kul der af internationale NGO’er bliver betegnet som blodkul. Det kom meget bag på mig og chokerede mig dybt. Vi har straks taget initiativ til at få en snak med de tidligere ejere af Nordjyllandsværket, Vattenfall, som stadig står for forsyningen af kul til Nordkraft. Vi vil på ingen måder fyre med kul, der kan kædes sammen med paramilitære grupper.

Den anden og glædelige ting, der skete var, at vi i Aalborg Kommune fik tildelt Fjernvarmeprisen 2016. Jeg er meget glad, meget stolt og meget beæret over, at Dansk Fjernvarme valgte os – ikke mindst fordi prisen afspejler, at vi i Aalborg er handlekraftige og har vist politisk mod til at turde tænke og handle langsigtet.

 

Vi tør tænke langsigtet

Selvom vi i Aalborg Kommune er ret overbeviste om og sikre på, at vi har fat i den lange ende, når det gælder vores forsyningsstrategi, så er det dejligt at blive beskæftiget i, at det, vi laver i Aalborg og i vores energikoncern, er det rigtige. Og det er Fjernvarmeprisen et lysende eksempel på.

Der er selvfølgelig flere grunde til, at vi får årets pris.

En væsentlig grund er, at vi har vedtaget en række strategier for bæredygtighed, klima og energi, og at vi har i de seneste år taget et stort og vigtigt skridt i forhold til at blive uafhængige af fossile brændstoffer inden 2050. Vi ønsker at være ansvarlige, vi ønsker at have indflydelse og vi ønsker at sikre fremtiden ved at tænke og handle langsigtet. Når der fx bliver sagt ”grøn omstilling” i Aalborg Kommune, så bliver det ikke kun ved ordene. Så kommer der konkret handling bag ordene.

  1. januar 2016 overtog vi som bekendt Nordjyllandsværket. Vores tanke med købet var, at vi for det første ville sikre maksimal indflydelse på udvikling af energiforsyningen til en stor del af Aalborg Kommunes godt 210.000 indbyggere, og at vi for det andet ville få en helt enestående mulighed for at realisere og sikre vores vision om en bæredygtig udvikling. Samtidig sikrede købet os også maksimal indflydelse på den langsigtede energiplanlægning og indflydelse på udviklingen af energiforsyningen til en rigtig stor del af kommunens borgere.

Vi var godt klar over, at købet ville kunne opleves som en noget kontroversiel handling af både nogle af vores byrådskollegaer og af nogle borgere. Og det blev det. Mange havde nemlig den opfattelse, at driften af Nordjyllandsværket ikke var en kommunal opgave.

Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi, der stod bag købet, fik nogle verbale øretæver – ikke mindst da varmeprisen steg.

Men intet i den hidtidige kritik har overbevist mig om, at købet af Nordjyllandsværket ikke var en rigtig beslutning. Tværtimod.

Fremtiden ser grøn ud

Vi ønsker forsyningssikkerhed, vi ønsker bæredygtighed og vi ønsker grøn omstilling, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi med overtagelsen har foretaget en sund og ansvarlig handling, som sikrer, at alle vores strategier og ambitioner i landets tredje største kommune vil kunne realiseres. Og det er dejligt, at Dansk Fjernvarme er af samme opfattelse. Havde vi ikke købt Nordjyllandsværket, så havde fremtiden set helt anderledes ud! Og lad mig også minde om, at grøn omstilling har givet Aalborg mange arbejdspladser – blandt andet inden for vindmølleindustrien – og flere vil komme til i fremtiden.

Men købet af Nordjyllandsværket er ikke den eneste grund til, at Fjernvarmeprisen i år gik til Aalborg. En anden væsentlig grund er den, at vi som en del af vores forsyningsstrategi har etableret ”Råd for Grøn Energi”. Et råd som blev godkendt af vores byråd, og som snart er på trapperne med en strategi for grøn omstilling. Mig bekendt er vi den eneste kommune, der har et sådan råd, og som borgmester er jeg utrolig glad for dette råd.

Friske øjne og forandring

Nøgleordene for rådets arbejde er nemlig åbenhed, inddragelse og mere åbenhed. Jeg tror på, at det er rigtig vigtigt, at vi i Aalborg Kommune inddrager andre eksperter end os selv, når der skal laves forandringer, ligesom jeg også tror fuldt og fast på, at vi er nødt til at spille med helt åbne kort over for kommunens borgere, når forandringens vinde blæser ind over Limfjorden.

Også vores måde at organiserer forsyningsområdet på har spillet ind i afgørelsen af årets vinder af Fjernvarmeprisen. Vi har samlet alle vores forsyningsområder i et meget professionelt selskab, som drives på forretningsmæssig basis og som på nogle områder er ude og konkurrere med private virksomheder. Jeg er sikker på, at den organisering vi her har lavet, vil vise sig at være en meget fornuftig og fremtidssikret løsning, som vil komme alle vores borgere til gode.

Initiativer giver resultater

Vi arbejder på mange forskelige fronter på at gøre Aalborg til en SMART by.  Både vores Råd for Grøn Energi, vores organisering på forsyningsområdet og vores køb af Nordjyllandsværket skal ses i en større sammenhæng, hvor vi ikke alene får nogle strategiske muligheder for at blive SMART Aalborg – det giver os også mulighed for at bliver SMART Energy Aalborg. Og det er der rigtig mange perspektiver i.

Sagt med andre ord, så er jeg rigtig glad for, at vi har fået Fjernvarmens Oscar – som man med rette kan kalde Fjernvarmeprisen 2016 – fordi den med al tydelighed viser, at vi i Aalborg Kommune har turde satse, vi har være modige og vi har vist, at vi tager bæredygtighed, grøn omstilling og vores fælles fremtid alvorligt.