Byrådet lægger op til ny forvaltningsstruktur i Aalborg Kommune

Thomas Kastrup-Larsen Visioner

Aalborg Byråd lægger op til at forandre forvaltningsstrukturen i Aalborg Kommune for, at skabe større sammenhæng og fremme grøn omstilling, beskæftigelse og sundhed.

Partierne i Aalborg Byråd har gennem længere tid diskuteret mulighederne for en ny forvaltningsstruktur, og igår landede et stort flertal på 29 ud af 31 medlemmer på et forslag, som vi rigtigt gerne vil arbejde videre med og sende til høring hos råd, nævn og de ansatte. Det er omkostningskrævende at ændre forvaltningsstrukturen, og derfor skal der også være god mening og fornuft i det man gør, hvis man skal ændre strukturen.

Men forvaltningsstrukturen har i Aalborg Kommune ikke i væsentlig grad været ændret siden 2007 og meget har forandret sig siden da og derfor. Tiden også kommet til en tydelig justering af forvaltningsstrukturen i Aalborg, så vi bedre kan løse opgaverne overfor borgerne og adressere nogle af de udfordringer Aalborg Kommune står overfor.

Helt konkret rummer det nye forslag til forvaltningsstruktur en Børn og Unge forvaltning, hvor vi samler hele 0-18 års området, for at få bedre sammenhæng og kvalitet i Aalborg Kommunes skoler, dagtilbud og andre indsatser målrettet børnene. Der til kommer at vi opretter en beskæftigelses og Socialforvaltning, som får som hovedfokus område at få flere mennesker i arbejde, og forebygge sociale udfordringer.

Vi styrker vores sundheds og kulturforvaltning med væsentlig flere sundhedsopgaver, så Aalborg Kommune kan levere en endnu bedre sundhedsindsats overfor vores borgere. Og sidst men ikke mindst kommer vi til at overføre kollektiv trafik og hele bygningsadministrationen til en kommende Klima og Miljø forvaltning som skal arbejde målrettet med at skabe endnu mere grøn omstilling i hele Aalborg Kommune.

Jeg håber at vi får mange gode inputs i høringsperioden, og glæder mig til at kunne vedtage den nye forvaltningsstruktur med de justeringer som høringsfasen kan afstedkomme.

Læs mere om forslaget til ny forvaltningsstruktur her