Ældre er en ressource – ikke en byrde

Thomas Kastrup-Larsen Tanker fra Thomas

Jeg bryder mig bestemt ikke om begrebet ældrebyrde. Som om de generationer, der har været med til at opbygge det samfund, som vi med rette og med stolthed kalder et velfærdssamfund, pludselig skulle være en byrde. I Aalborg kommune vokser andelen af ældre støt. Hvert år bliver vi omkring 1000 borgere flere, der har passeret de 65 år. Skulle de være en byrde? Må jeg være fri!

Tværtimod er langt de fleste af de ældre medborgere en meget ressourcestærk gruppe, som er aktiv og stadig har meget at tilbyde det fællesskab, som de gennem et langt arbejdsliv har været med til at bygge op. Derfor er det vigtigt, at vi i Aalborg kommune tilrettelægger en ældrepolitik, som understøtter denne aktivitet. Understøtte, men ikke overtage! De ældre kan og vil selv.

Noget af det, som mange af de aktive ældre efterspørger, er muligheden for at skifte boligform, f.eks. til et seniorbofællesskab. Og på den baggrund glæder det mig, at vi fik afsat 16 mio. kr. til det formål i budgettet for 2018.

Mange af dem over 65 år har heldigvis stadig et godt helbred, og det skal vi som kommune hjælpe dem til at holde fast i gennem fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Og skulle man være så uheldig at have en kronisk lidelse, bl.a. fra arbejdslivets nedslidning, så er rehabilitering og træning en nødvendighed. Også her kan kommunen tilbyde en bred vifte.

Men det lader sig ikke skjule, at vi med den forhøjede gennemsnitslevealder, får flere og flere ældre, som i deres livsaften har brug for pleje og omsorg. Det er en kommunale førsteprioritet. En kerneopgave.

Det er også sikkert, at vi i fremtiden vil få flere medborgere, som lider af demens. De kan ikke orientere sig i tid og rum, men har alligevel krav på værdighed og omsorg. Derfor er jeg glad for, at vi nu i Aalborg kommune bygger det første plejehjem, specielt for demente. Og det bliver ikke det sidste.

Så jo. Der er udfordringer. Men ældrebyrde? Nej tak. Ældreressource? Ja tak.