Aalborg har et godt og stærkt erhverskllima!

Thomas Kastrup-Larsen Tanker fra Thomas

Jeg var blevet varslet om, at den var på vej; DIs årlige erhvervsklimaundersøgelse, hvor man blotlægger – riser og roser – kommunerne, i henhold til hvad DI og medlemsvirksomhederne mener om det lokale erhvervsklima. Jeg har det lidt dobbelt med undersøgelsen. På den ene side, har jeg det rigtigt fint med at blive målt og vejet på hvordan man finder, at erhvervsklimaet er i Aalborg Kommune. Det skal vi altid kunne stå på mål for. Men på den anden side er Dis undersøgelse naturligvis tilrettelagt sådan, at den vægter DIs mærkesager; herunder lavere skat, brug af private leverandører, m.v. højt. Derfor kan – og bør – man også diskutere, om undersøgelsen reelt og objektivt afdækker, hvor godt erhvervsklimaet er i de enkelte kommuner. Eksempelvis er det en kendt sag, at København har en enorm vækst i disse år, både forhold til befolkningstilvækst, jobs og antallet af boliger. Alligevel er København i DIs undersøgelse rangeret som nr. 95, og konkluderes altså at have det anden dårligste erhvervsklima i hele landet. Det harmonerer jo slet ikke med den udvikling, der sker i København.

Aalborg er i årets DI undersøgelse rangeret som nr. 60, og som kommunen med det bedste erhvervsklima blandt de fire største byer i landet. Men når man så medtænker, at der inden for det seneste år er skabt 3.259 flere jobs, 1307 flere CVR-numre i løbet af de første 8. måneder, og en fin værditilvækst blandt de ansatte, så må jeg sige, at jeg synes virkeligheden afspejler, at erhvervsklimaet i Aalborg Kommune er væsentligt bedre, end DIs undersøgelse giver indtryk af. Illustreret ved flg. nøgletal:

Erhvervsudviklingen i Aalborg:

 

Nye virksomheder

1.307 nye CVR-numre i år (opgjort d. 26. august 2016).

Det svarer til en vækst på 6% i forhold til sidste år.

 

Beskæftigelse

103.792 beskæftigede lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg

(ultimo 1. kvartal 2016). Det svarer til 3.259 flere end året før.

 

Værditilvækst

1.119.556 kr. pr. privatansatte medarbejder i 2014.

Det er en stigning på 2% i forhold til året før.

Aalborg Kommune har fået udarbejdet sin egen undersøgelse af erhvervsklimaet. I den har Aalborg Universitet undersøgt hvad virksomhederne i kommunen mener om det lokale erhvervsklima, og hvad de finder betyder mest for deres vækst og udvikling. Mere end 800 virksomheder deltog i undersøgelsen, og vi fik nogle virkeligt interessante svar! Nemlig, at god digital infrastruktur, muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og kommunale velfærdsydelser, vurderes af virksomhederne langt vigtigere, end DIs fokus på skat. Virksomheder udtrykte i øvrigt meget høj tilfredshed med rammevilkårene på de områder, som virksomheder vurderede som vigtigst for deres vækst og udviklingsmuligheder.

Figur 2. Et hierarki af rammebetingelser Mestvigtige God digital infrastruktur som f.eks. hurtigt internet og bredbåndMuligheder for at tiltrække arbejdskraft med de rette kompetencer
Næstmestvigtige De kommunale velfærdsydelser i form af eksempelvis børnepasningsordninger, skole-forhold og fritidstilbudDen kommunale betjening af virksomheder, eksempelvis i forbindelse med tilladelser eller formidling af arbejdskraft

Adgang til motorvej

Muligheder for at deltage i erhvervsrelaterede klynge- og netværkssamarbejder

Tredje mestvigtige Muligheder for samarbejde med universitet og andre videns-institutioner (f.eks. GTS-in-stitutter)Adgang til jernbane, fly- og skibstransport

Niveauet for grundskyld og kommunale afgifter (f.eks. i form af byggesags-gebyrer)

Kommunens opkrævning af dækningsbidrag

De kommunale rådgivningstilbud i forbindelse med virksomhedsopstart, drift og udvikling

 

Min konklusion er altså, at vi har et godt og stærkt erhvervsklima i Aalborg. Vi skaber masser af nye jobs og virksomheder. Det betyder ikke, at vi skal læne os tilbage i veltilfredshed. Tvært imod skal vi gøre alt der står i vores magt, for at fortsætte væksten. Både ved at investere i de forudsætninger og rammer som virksomheder vurderer er vigtige for deres vækst og velbefindende, men også ved hele tiden at gøre alt hvad vi kan for forbedre vores sagsbehandling, og service over for virksomhederne, så det er meningsfuldt at være virksomhed i Aalborg Kommune. Jeg er derfor også rigtigt glad for, at vi i det budgetforslag vi har fremlagt for år 2017, har afsat 2,5 mio. til bedre byggesagsbehandling og udarbejdelse af lokalplaner.

Jeg tager DIs undersøgelse alvorligt, men jeg ser den også som et udtryk for de politiske interesser DI har. Aalborg Universitets undersøgelse viser med al tydelighed, at det ikke er lokale skatter virksomhederne vurderer som kritiske eller udfordrende for deres vækstmuligheder. Det er god digital infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft, der er væsentligt. Jeg glæder mig til det kommende arbejde med at skabe flere job og virksomheder i Aalborg Kommune. Heldigvis oplever jeg et meget stort engagement fra erhvervslivet til den dagsorden, og Aalborg Kommune tager nogle meget store skridt i den rigtige retning i disse år.