6 mål for et stærkere erhvervsliv

Thomas Kastrup-Larsen Min mening

Vi bliver flere og flere mennesker i Aalborg Kommune. Derfor har vi brug for et sundt erhvervsliv i økonomisk vækst. Kun på dén måde kan vi sikre arbejdspladser nok til alle. 

Siden 2011 er vi blevet 21.000 flere i vores kommune. Og væksten ser ud til at fortsætte. Prognoserne melder om ca. 25.000 nye indbyggere de næste 10 år. Det kræver mange nye arbejdspladser – og en målrettet erhvervsindsats. For selv om vi har et dygtigt og alsidigt erhvervsliv i solid vækst, så skal vi altså anstrenge os sammen for at hamle op med befolkningstilvæksten.  

Derfor må vi sætte mål og rykke sammen. Kommunen skal tage sin del af slæbet, og vi politikere må gøre vores allerbedste for at skabe gode forudsætninger for vækst. Det betyder blandt andet, at vi skal stå til rådighed og hjælpe, hvor vi kan. Som vi for nylig gjorde, da Jacob Risgaard og Coolshop havde brug for støtte og sparring for at lykkes med deres nye store investering “Coolcity” i vores kommune. 

Helt konkret ønsker vi socialdemokrater, at vi i den kommende valgperiode skal arbejde med 6 konkrete mål for vores erhvervsliv: 

10.000 nye arbejdspladser

Mange nye arbejdspladser kan selvfølgelig skabes gennem organisk vækst og iværksætteri i vores kommune. Men det er bare ikke nok. Derfor må vi lægge os i selen for at skabe investering udefra. Vi skal satse markant på at styrke “Invest in Aalborg,” som allerede har tiltrukket store spændende projekter til kommunen. Det kræver både nationalt og internationalt udsyn – det har vi allerede, men vi kan blive meget stærkere. 

Flere virksomheder udefra

Og netop nye virksomheder udefra spiller en central rolle i vores fælles vækst de kommende år. Det skal være attraktivt at flytte sin udviklingsafdeling eller produktion til Aalborg. Det kræver bl.a. et godt samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner. Men det betyder også, at vi skal have fokus på at gøre Aalborg by attraktiv at bo i. Alting hænger sammen – jeg tror bl.a. på, at et stærkt lokalt kulturliv kan have indflydelse på, om store virksomheder vælger Aalborg til. 

1.500 nye virksomheder

Det er ikke uden grund at “Løvens hule” er blevet et af Danmarks mest populære TV-udsendelser. Iværksætteri ER spændende – og mange drømmer om at skabe deres egen forretning. I Aalborg Kommune har vi en lang og god tradition for at støtte iværksætteriet. Men vi må også erkende, at vi skal være endnu bedre. 

25% flere nystartede virksomheder

Vi skal skabe et stærkt og vedvarende iværksættermiljø. Så tilgangen af nye virksomheder bliver konstant. Idémagere skal have luft og energi til at brænde for deres ide. Derfor skal der være et system til at rådgive dem om alt det praktiske. Det skal være pærelet at starte en virksomhed i Aalborg Kommune – og så skal vi konstant have fokus på at skabe stærke netværk, så virksomhederne kan gøre hinanden bedre. 

Større tilfredshed med erhvervsklima

Der er mange måder at opgøre tilfredsheden med kommunens erhvervsklima. Der findes diverse målinger, hvor virksomhederne bliver spurgt. Og selv om vi skal passe på ikke at fokusere på tal i en måling, så skal vi have fokus på tilfredsheden overordnet. Når jeg taler med erhvervsledere, vil jeg høre dem sige, at kommunen gør det godt. Så længe vi kan blive bedre, så skal vi blive bedre. 

National frontløber inden for grøn teknologi

Man kan måske allerede argumentere for, at vi har nået dette mål. Allerede i dag er Aalborg forrest i feltet, og grøn teknologi er én af vores absolutte styrkepositioner. Men vi skal helt op foran – og der er altså mange andre kommuner, der bejler til titlen. Derfor skal vi have markant fokus på grøn omstilling, grønne teknologier og vedvarende energi. Med Green Hub Denmark som spydsspids skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at støtte den postive udvikling. Også Aalborg Universitet, Port of Aalborg, vores forsyningsvirksomheder og de mange grønne virksomheder spiller en central rolle. Sammen skal vi bane vejen for nye store investeringer og udnyttelsen af det kæmpestore potentiale. 

Det kræver plads og infrastruktur

Jeg er sikker på, at vi kan skabe vækst, hvis vi gør det sammen. Men vækst kræver plads. Derfor skal vi også have styrket vores erhvervsområder og binde kommunen bedre sammen. Her er en 3. vestlig Limfjordsforbindelse særligt vigtig. Men også stærke erhvervsområder omkring det nye Supersygehus, Aalborg Lufthavn, Port of Aalborg er afgørende. Og så skal vi altid have fokus på at styrke erhvervsområderne i vores vigtige oplandsbyer, som fx Nibe, Svenstrup, Vodskov, Gandrup og Storvorde.