14% fremgang på erhvervsuddannelser

Thomas Kastrup-Larsen Min mening

Erhvervsuddannelserne har i de senere år været under et voldsomt pres. Optaget har været vigende, og der har været sat rigtigt mange ting i gang for at vende udviklingen og få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Vores samfund har brug for mere faglært arbejdskraft i fremtiden. Derfor er det vigtigt at få flere til at tage en erhvervsuddannelse. Med en erhvervsuddannelse sikrer mange unge en god uddannelse med rigtig god chance for fast arbejde, når uddannelsen er afsluttet. 

Det er i nogen grad lykkedes at vende udviklingen, men der har også været mange tilbageslag og bump på vejen. Senest i forhold til Covid-19 krisen har der været udfordringer i manglende praktikpladser. Her trådte Aalborg Alliancen og erhvervslivet til og fandt en lang række praktikpladser til de unge, som savnede en praktikplads. Vi skal sikre, at de unge heller ikke fremover mangler praktikpladser, når de tager en erhvervsuddannelse. Derfor har Aalborg Erhvervsråd skabt en praktikplads-sikkerhed, hvor man indenfor en lang række erhvervsuddannelser stiller sikkerhed for, at de unge kan få en uddannelse.

Det er resultater, der er til at tage at føle på. Og bedst af alt: De unge kvitterer ved i stigende grad at søge ind på erhvervsuddannelserne. Mandag den 11. januar meldte Techcollege i Aalborg ud, at de til dato havde en fremgang på intet mindre end 14% i januaroptaget for erhvervsuddannelserne. Det lover rigtigt godt for fremtiden, så vi kan få flere unge til at uddanne sig indenfor nogle af de brancher, hvor vi ved, der kommer mangel på arbejdskraft i fremtiden. Jeg håber meget, at de nye postive tendenser for erhvervsuddannelserne fortsætter – til glæde for de unge og for arbejdsmarkedet.